Shant TV

Shant TV台标

Shant TV (Armenian: Շանթ հեռուստատեսություն) 是亚美尼亚最著名的商业电视台之一,创立于1994年,现总部位于该国首都埃里温(Yerevan)。

由Arthur Yezekyan在亚美尼亚第二大城市久姆里于1994年建立。电视台从1995年5月起发布一个整整6小时的节目表。

电视台成立于国家新闻和资讯缺乏期,因此在电视台成立之初,全台只有新闻和资讯类的节目。2001年以后,电视台迁至首都,并开始了常规化的电视节目。

相关电视台

  • Armenia 2 Armenia 2 第二亚美尼亚电视频道公司(H2)是一家在亚美尼亚和阿特萨克广播的私营电视公司。亚美尼亚
  • Armnews TV Armnews TV Armnews TV (亚美尼亚语: Արմնյուզ հեռուստատեսություն) 是亚美尼亚的一家私营电视广
  • Hrazdan TV Hrazdan TV Hrazdan TV Company是亚美尼亚Hrazdan的一家私营电视公司,由Harutyunyan的家族在Sirak有限责任公司的框
  • Kentron TV Kentron TV Kentron TV (Armenian: Կենտրոն հեռուստատեսություն) 是亚美尼亚的一家私营电视广播公司
  • Kentron TV Kentron TV Kentron TV (Armenian: Կենտրոն հեռուստատեսություն) 是亚美尼亚的一家私营电视广播公司
  • Shant TV Shant TV Shant TV (Armenian: Շանթ հեռուստատեսություն) 是亚美尼亚最著名的商业电视台之一,创立